Nyheter

5. mars 2024

Krogevann bro skal rives og erstattes med kulvert

Krogevann bro i Lillesand kommune skal fjernes som følge av setningsskader i konstruksjonen. Skadene på broen tilsier[...]

9. januar 2024

Den mest krevende uken siden veien åpnet

Ekstramannskaper fra Rogaland, Lindesnes og Setesdal ble hentet inn for å holde E18 mellom Kristiansand og Grimstad[...]

29. juli 2022

Slik har det gått med biene langs motorveien

En informativ og god artikkel om vårt ESG prosjekt skrevet av Fedrelandsvennen.[...]

28. april 2022

Ulykke!

Denne gangen gikk det bra. Av og til oppstår det brann i vegtunnel. Da er det svært viktig at redningsetatene samt[...]

11. april 2022

Nå måler vi fotavtrykket vårt!

Måling av fotavtrykket vårt er en del av vår ESG policy. Fra og med 2022 måler vi det direkte og indirekte[...]

29. november 2021

Stort fokus på ESG

Agder OPS Vegselskap har gjennom sin ESG policy, et stort fokus på gjennomføring av ESG tiltak. ESG står for den[...]

4. oktober 2021

Renovering av renseanleggene

Motorveien E18 Grimstad - Kristiansand ble bygget ut gjennom til dels svært sulfidholdige bergarter. I denne[...]

29. september 2021

Stor aktivitet!

I Uke 38 ble det gjennomført en rekke drift og vedlikeholdsarbeider inklusive beredskapsøvelse på OPS-prosjektet.[...]

7. juli 2020

Det summer langs E18

Tre millioner honningbier summer langs E18 mellom Kristiansand og Grimstad.

22. april 2020

Ny asfalt mellom Grimstad og Kristiansand

Endelig kommer det ny asfalt over de dype sporene i veibanen på E18 Grimstad-Kristiansand.

6. mars 2020

Tidligere UP-sjef krever nedsatt fartsgrense

Tidligere UP-sjef krever at fartsgrensen på E18 mellom Grimstad og Kristiansand settes ned av sikkerhetsmessige årsaker.

11. februar 2020

Tillater ulike spordybde på ulike motorveier

Norske motorveier skal reasfalteres om spordybden overstiger 20 millimeter, men på OPS-veiene tillates 25 millimeter.