Oppdatert: 7. juli 2020

Det summer langs E18

Tre millioner honningbier summer langs E18 mellom Kristiansand og Grimstad.

Biene er plassert ut etter et initiativ fra Agder OPS Vegselskap, som bygget og driver motorveien på denne strekningen. Hensikten er å fremme et rikt planteliv og bidra til økt biologisk mangfold.

Honningbiene, som ivaretas av lokale birøktere, er fordelt på 50 bikuber plassert i god avstand til rasteplassene.

I jakten på nektar kan honningbiene stoppe innom 1000 blomster i løpet av en flytur. Pollen fester seg i bienes lodne pels og fraktes mellom blomstene. Slik sørger biene for at blomstene befruktes.

Honningbiene langs E18 produserer rundt et tonn honning hvert år. Birøkterne beholder honningen og selger den lokalt.

FAKTA:
Honningbiene lever i samfunn bestående av 1 dronning, rundt 500 droner og inntil 60 000 arbeidere.
Biene har seks bein, fem øyne, fire vinger og to antenner.