Vi som driver veien

Agder OPS Vegselskap AS inngikk kontrakt med Vegdirektoratet 23. juni 2006, og har ansvaret for vegen frem til 2034. Dagens eier (100%) er BBGI Management HoldCo Sárl. Deres hjemmeside finnes på www.bb-gi.com

Agder OPS Vegselskap mottar en årlig avtalt godtgjørelse fra Vegdirektoratet i driftsperioden.
Driftsperioden løper i 25 år frem til 2034.

Veidekke Industri Drift og vedlikehold

Veidekke Industri Drift og vedlikehold drifter og vedlikeholder veier i hele Norge, og har hovedsakelig driftskontrakter med Statens Vegvesen som direkte kunde. I tillegg er Veidekke Industri engasjert som utførende driftsentreprenør i to OPS-kontrakter (offentlig-privat samarbeid) samt et engasjement for Avinor på OSL Gardermoen. Vi og våre samarbeidende underentreprenører jobber for å gjøre transport til en god opplevelse for deg. Hovedoppgavene er å få trafikken trygt og effektivt frem samt å ta vare på transportveiene og sikre ønsket levetid.

Veidekke er landets nest største drift- og vedlikeholdsaktør, og er en del av Veidekke-konsernet som samlet har en omsetning på over 35 milliarder kroner. Veidekke har aktivitet i Norge, Sverige og Danmark, men drift og vedlikehold er kun et forretningsområde i Norge.

På OPS-kontrakter inngås det avtaler som er over en lenger periode enn tradisjonelle driftskontrakter på fem år.

Typiske arbeidsoppgaver i en OPS-kontrakt:

 • Vinterdrift (salting, brøyting og strøing av gang- og sykkelveier). Vi vurderer værsituasjoner for å sørge for best mulige tiltak med størst effekt til riktig tid
 • Setter brøytestikk
 • Klipper gress
 • Rydder søppel
 • Vasker skilt
 • Vasker tunneler og bruer
 • Sikrer områder ved trafikkulykker og reparerer eventuell skade på objekter som følge av ulykken (f.eks. rekkverk, skilt osv.)
 • Feier og holder veibanen ren for søppel og grus
 • Holder det rent og pent rundt rasteplassene

www.veidekke.no

Otera Infra

Otera planlegger, bygger og drifter elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel. Vi leverer komplette elektriske anlegg til vei, tunnel og jernbane.

Smartere veier er tryggere veier. Med høyteknologiske løsninger sørger vi for at både veier, jernbaner og nye og gamle tunneler blir tryggere.

Vi prosjekterer, monterer og vedlikeholder alle typer lysanlegg. Og vi bidrar med kameraer, fiberkommunikasjon til overvåkningssentraler, klimastasjoner, gassdeteksjon og mye mer.

Tunnel
Moderne tunneler er proppet med høyteknologi. Vi installerer utstyret som gjør tunnelene sikrere.

Vi prosjekterer, monterer og drifter elektroinstallasjoner som for eksempel belysning, telefoni, nødtelefoni, automasjon, variable skilt, UPS-anlegg, radio, nødradio, rømningslys og ventilasjon.

Veilys
Godt opplyste veibaner øker trafikksikkerheten. Vi sørger for veilys over hele landet.

Vi reiser stolpene og trekker strømkablene som trengs for å lyse opp kommunale, fylkeskommunale og statlige veier.

www.otera.no

Agder OPS Vegselskap

Agder OPS har et direkte ansvar fot kontroll at vi prosjektet til enhver tid tilfredstiler de krav som Statens Vegvesen har til prosjektet. Vi har også et direkte ansvar for alt som defineres som tung vedlikehold.

Alle oppgaver som er knyttet til:

 • asfaltering
 • veg merking
 • sikring av fjellskjæringer
 • reparasjoner av mulige skader på broer, tunneler og lignende

blir bestilt av lokale leverandører og utført på vegne av OPS selskapet.