Norges største veiprosjekt

E 18 Kristiansand-Grimstad åpnet i august 2009. Den 38 kilometer lange firefelts motorveien, med blant annet 61 broer, 16 tunneler og 11 toplanskryss, er fortsatt Norges største veiprosjekt noensinne.

Les mer

38,3 km firefelt motorveg

61 bruer

8 tunneler

11 toplans-kryss

75 km lokalveger og tilførselsveger

1300 stk lysmaster

Trasékart

1 Finger Horizontal Scroll

Nyheter/Meldinger