Oppdatert: 9. januar 2024

Den mest krevende uken siden veien åpnet

Ekstramannskaper fra Rogaland, Lindesnes og Setesdal ble hentet inn for å holde E18 mellom Kristiansand og Grimstad åpen da det snødde som verst.

- Vi har lagt bak oss den mest krevende uken siden veien åpnet for snart 15 år siden, sier Trond Heia, administrerende direktør i Agder OPS. Selskapet drifter motorveistrekningen mellom Kristiansand og Grimstad.

Fra det kraftige snøværet på Sørlandet startet på nyttårsaften, og til det sluttet å snø fire dager senere, var en rekordstor maskinpark i sving for å holde E18 åpen.

- Normalt har vi ti maskiner på veien for å brøyte. Denne gangen hadde vi på det meste 25 maskinressurser i sving samtidig. Likevel var det perioder da veien var mindre fremkommelig ettersom vogntog og andre større kjøretøy kjørte seg fast, forteller Heia.

E18 er definert som kritisk infrastruktur og må alltid holdes åpen.

- Det klarte vi, til tross for perioder med snøfokk og ingen sikt, og tre meter høye brøytekanter langs veien. Samarbeidet med Statens vegvesen, politiet, Meteorologisk institutt, Vegtrafikksentralen og trafikanter som tok oppfordringen om å la bilen stå, bidro til at E18 alltid var åpen i en svært vanskelig periode, sier Heia.

Han berømmer spesielt brøyteoperatørene.

- De har gjort en formidabel innsats gjennom uværet. Vi hadde aldri lykkes uten dem, sier Heia. 

Innsatsperioden pågår ennå, men med færre ressurser. Nå er fokus blant annet på snørydding, reparasjon av elektrotekniske installasjoner og rengjøring av skilt.