Bygging av veien

Veistrekningen som er bygget strekker seg fra Øygardsdalen i Grimstad til Rona i Kristiansand. 
 
På denne strekningen er det bygget 61 bruer. Den største er Bjellandsvad bru, som er 400 m lang, og har største høyde 60 m over bakken.
 
Det er også bygget 8 tunneler med to løp hver. Alle tunnelene ligger i Lillesand kommune. Den lengste tunnelen er Steinsåstunnelen, som er 2 200 m.

Åpning 26. august 2009

Juli/August 2009

Mars 2009

Mars/April 2008

Juli 2008

September 2008

2007

2006

Spregning av ca 24.000 m3 fjell i Stømsheia