Oppdatert: 29. september 2021

Stor aktivitet!

I Uke 38 ble det gjennomført en rekke drift og vedlikeholdsarbeider inklusive beredskapsøvelse på OPS-prosjektet. Dette med formål å ivareta og forbedre sikkerheten til alle de som ferdes langs vegen samt bevare vegkapitalen. Arbeidene ble gjennomført som nattarbeid for å begrense ulempen for trafikantene. Foto Trond Heia