Oppdatert: 6. mars 2020

Tidligere UP-sjef krever nedsatt fartsgrense

Tidligere UP-sjef krever at fartsgrensen på E18 mellom Grimstad og Kristiansand settes ned av sikkerhetsmessige årsaker.

Øystein Krogstad, som har vært sjef for UP-distrikt sør, frykter at det skal skje alvorlige ulykker på strekningen. Spordybden har flere steder blitt punktmålt til godt over kravet på 25 millimeter, som er nedfelt i avtalen mellom Statens vegvesen og driftsselskapet Agder OPS Vegselskap, skriver Veier24.

Den tidligere UP-sjefen frykter at det skal skje alvorlige ulykker. Vannplaning, biler som blir slengt sidelengs i hjulsporene og plutselig tap av sikt framover kan forårsake alvorlige uhell, mener han.

 – Vi kan ikke bare sitte og vente på at det skal skje en dødsulykke på denne veien, tordner han, ifølge Veier24.

Link til artikkel på veier24.no