Oppdatert: 29. november 2021

Stort fokus på ESG

Agder OPS Vegselskap har gjennom sin ESG policy, et stort fokus på gjennomføring av ESG tiltak. ESG står for den engelske forkortelsen; Environmental, Social and Governance. På norsk kan dette oversettes til Miljø, Sosial og Forretningsetiske forhold. Sammen med vår eier BBGI, er det viktig for Agder OPS Vegselskap å ta ett aktivt grep om vårt felles samfunns- og miljøansvar. Bilde: Fredrik Øidna.

Fra og med 2021 skal vi kartlegge vårt miljømessige fotavtrykk ved å levere klimaregnskap. Vi måler dirkete og indirekte utslipp. Det er en målsetting for oss å redusere eller eliminere produksjonen av forurensende utslipp til miljøet. Sammen med våre dyktige entreprenører som drifter og vedlikeholder E18 mellom Grimstad og Kristiansand, har vi i år erstattet alle konvensjonelle veglysarmaturer i dagen med LED lys armaturer. Bare dette tiltaket alene gir en årlig reduksjon på over 100 mill/tonn CO2.

Ved å ha optimalisert vegetasjonskutting gjennom flere år, har vi i dag ett rikt markblomst samfunn langs E18 mellom Grimstad og Kristiansand. Målet har hele tiden vært å skape mulighet for markblomstene til å kunne frøsette seg seg slik at vi får ett enda større mangfold av markblomster langs E18 mellom Grimstad og Kristiansand. Villbringebær ved Trolldalen. Bilde: Trond Heia.

Geitrams ved Krogevann. Bilde. Trond Heia.

I samarbeid med lokale birøktere, har vi i dag over 100 bikuber plassert ut i kryssområder langs E18. Biene pollinerer markblomstene i tillegg til at de produserer honning. I tillegg har vi 25 kuber hvor det avles frem nye dronninger. Her ser vi Krainer bier. Dronningen ser vi midt i blant alle arbeiderne (med hvitt merke). Bilde: Trond Heia.

Agder OPS Vegselskap har erstattet tidligere firmabil som gikk på fossilt brennstoff, med elektrisk bil. Bilde Trond Heia.

Deler av sommer- og lynghonningen fra årets sanking har blitt sendt til vår eier BBGI i Luxemburg. BBGI donerer denne honningen de mottar fra E18 til matstasjoner, skoler, trengende etc. (tiltak Social).