Oppdatert: 11. april 2022

Nå måler vi fotavtrykket vårt!

Måling av fotavtrykket vårt er en del av vår ESG policy. Fra og med 2022 måler vi det direkte og indirekte fotavtrykket for hele prosjektet hvor sammenligningsgrunnlaget er ett estimert Co2 utslipp for 2021. Variasjoner i været påvirker Co2 utslippet i stor grad samt grad av tungt vedlikehold (f.eks slik som asfalteringsarbeider mm). For 2022 har vi også en målsetting om å kunne måle andre indirekte utslipp i verdikjeden.

Direkte og indirekte Co2 utslipp (januar, februar og mars 2022 samt hele 2021).

Brøyting E18 ved Inntjoreheia des 2021. Foto: Bjørn Terje Klemmetsen.